תוכנית המחר החדש של Sodexo

1_1-btp-graphic336-687018

חברת Sodexo מחויבת לקידום שוויון הזדמנויות, לעידוד רב תרבותיות בחברה וליצירת סביבת עבודה משלבת לכל העובדים. הייעוד שלנו הוא לשפר את איכות חייהם של כל האנשים שאנו משרתים ומעסיקים ולתרום לפיתוח הכלכלי, החברתי והסביבתי של הקהילות, האזורים והמדינות שבהם אנו פועלים.

כדי להגשים את ייעודנו, יצרנו את התוכנית למחר טוב יותר – The Better Tomorrow Plan – אסטרטגיה גלובלית לקיימות עד 2020, שהושקה בשנת 2009.

התוכנית האסטרטגית שבנינו מעצבת את מחויבותנו להוביל פיתוח בר קיימא באמצעות עזרה ללקוחותינו ולצרכני השירותים שלנו ליהנות מחיים מאוזנים ובריאים יותר לאורך זמן, להשפיע לטובה על החברה ולמזער את הנזק שפעילותנו עשויה לגרום לסביבה.

Better Tomorrow Plan מורכבת משלושה נדבכים עיקריים:

מי אנחנו: עקרונות היסוד של הקבוצה. הפילוסופיה, ערכי הליבה, והעקרונות האתיים שלנו – אבני היסוד של עסק אחראי.

מה אנו עושים: קדימויות והתחייבויות לפעולה. לאחר תהליך של התייעצות עם בעלי עניין, ניסחנו התחייבויות ספציפיות לקיימות בחמישה תחומים עיקריים.

המעורבות שלנו: דיאלוג ופעולות משותפות עם בעלי העניין של הקבוצה: המחויבות שלנו לערב את העובדים, הלקוחות, הספקים, הצרכנים והחברה.

יחד, שלושת הנדבכים האלה מעצבים את מחויבותנו להוביל פיתוח בר קיימא באמצעות העזרה ללקוחותינו ולצרכני השירותים ליהנות מחיים מאוזנים ובריאים יותר לאורך זמן, השגת השפעה חברתית מרבית ומזעור הנזק שפעילותנו עלולה לגרום לסביבה.

 

שלח כתבה לחבר