המשימה שלנו

בכל יום,428,000 העובדים שלנו ברחבי העולם עובדים יחדיו על מנת:

לשפר את איכות החיים של האנשים אותם אנחנו משרתים. אנחנו שואפים לתכנן מערך מתן שירותים ושירותי תמריצים ותגמולים לעובדים, המשפרים את תחושת ה-“well-being” של האדם, משפרים את יעילותו ומבססים אמינות ואיכות. כמו כן, אנחנו מכניסים בהדרגתיות את תחום השירותים האישיים והביתיים. 

לתרום להתפתחות הכלכלית, החברתית והסביבתית של ערים, אזורים ומדינות בהם אנחנו פועלים. אנחנו דואגים ליישם את המחויבות הזו מדי יום על ידי העסקת עשרות אלפי אנשים בכל אתר ברחבי העולם, ועל ידי סיוע בהגשמת ייעודם ובפיתוח הקריירה שלהם.

על מנת לעמוד ביעדים שהצבנו, קבענו תכנית אסטרטגית עד שנת 2020 שתעניק לנו את היכולת להתמיד: “תכנית המחר הטוב יותר” (The Better Tomorrow Plan). התכנית, שהושקה בשנת 2009, מבוססת על שלושה עמודי תווך ומחויבות לפעולה בחמישה תחומים מרכזיים: להיות מעסיק אחראי, לשפר את הבריאות ואת תחושת ה”well-being”, לתמוך בהתפתחות הקהילתית המקומית, לפתח שרשרת אספקה ברת קיימא ולשפר תפעול סביבתי. 

שלח כתבה לחבר