Benefits & Rewards Services Israel LTD – אפריל 2013

צרפת

פרס לשכת המסחר הצרפתית בישראל ל-Sodexo על תרומתה לקידום שיתוף הפעולה העסקי-כלכלי בין צרפת וישראל.

שלח כתבה לחבר