- Sodexo Israel - http://sodexo.co.il -

תרומה לקהילה

אנו מאמינים שהמעורבות בקהילה צריכה לשקף את פעילויותינו העסקיות, מכיוון שזהו המקום שבו נמצאות החוזקות והמומחיות שלנו.

המחויבות שלנו לקהילות מקומיות כוללת:

– מיגור הרעב

– תמיכה בפיתוח קהילות מקומיות

– שימוש במוצרי סחר הוגן


הודפס מ: Sodexo Israel

כתובת: http://sodexo.co.il/blog/2013/11/14/%d7%aa%d7%a8%d7%95%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94/

Copyright © 2013 Sodexo Israel. All rights reserved.