- Sodexo Israel - http://sodexo.co.il -

דירוגי אחריות תאגידית

פעילותה ארוכת השנים של Sodexo בתחום האחריות התאגידית זוכה להכרה מצד גופים שונים:

 • מדד הקיימות של דאו ג’ונס (DJSI) – Sodexo נכללת במדד DJSI זו השנה התשיעית ברציפות, על מנהיגותה בתחום הקיימות התאגידית במגזר שלה.
 • RobecoSAM Sustainability Yearbook 2013 – Sodexo נכללה בספר הקיימות לשנת 2013 וקיבלה שלושה פרסים מ-RobecoSAM: 
  – מובילת המגזר 2013 
  – החברה המניעה את המגזר 2013 
  – דירוג זהב 2013 
 • מדד הקיימות של דאו ג’ונס – Sodexo  נבחרה בפעם השביעית למנהיגת קיימות גלובלית  2011-2012 במגזר מסעדות, מלונות, ברים ושירותי פנאי.
 • Global Supersector Leader – משנת 2005 עד 2007 ושוב ב-2009, הוכתרה Sodexo כ-Global Supersector Leader במגזר “נסיעות ופנאי” על ידי DJSI.
 • ביוני 2010, נכללה Sodexo במדד Fédéris ISR Euro.
 • Ethibel Excellence Index – Sodexo משתתפת במדד זה מאז יולי 2010.

Sodexo מדורגת בקביעות על ידי מדדי אחריות תאגידית נוספים:

 • המדדים DJSI World ו-DJSI STOXX (אירופה) מאז 2005.
 • ECPI Ethical Index Euro מאז 2008.
 • Business in the Community (BITC) Corporate Responsibility Index מאז 2007.

הודפס מ: Sodexo Israel

כתובת: http://sodexo.co.il/blog/2013/12/09/%d7%93%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%90%d7%97%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%aa-%d7%aa%d7%90%d7%92%d7%99%d7%93%d7%99%d7%aa/

Copyright © 2013 Sodexo Israel. All rights reserved.