- Sodexo Israel - http://sodexo.co.il -

העובדים המצטיינים של הסוכנות היהודית בכרמיאל

עובדי ההסעדה של חברת סודקסו און סייט סרוויס ישראל בסניף הסוכניות היהודית בכרמיאל, זכו השבוע בתואר הסניף המצטיין של החברה.
מידי תקופה עורכת סודקסו טקס חלוקת פרסים לסניפים המצטיינים במסגרת תכנית המצטיינים של החברה.
בטקס החגיגי שהתקיים בתחילת השבוע, זכה הסניף בתקציב מפנק במיוחד איתו תוכל מנהלת הסניף, אלא גודימה, יחד עם העובדים, לבחור בפעילות גיבוש מהנה שתמומן מהפרס הכספי…

זהר הצפון-העובדים המצטיינים של כרמיאל

קבצים מצורפים


הודפס מ: Sodexo Israel

כתובת: http://sodexo.co.il/blog/2018/03/07/%d7%94%d7%a2%d7%95%d7%91%d7%93%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%98%d7%99%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%99%d7%94%d7%95%d7%93%d7%99%d7%aa/

Copyright © 2013 Sodexo Israel. All rights reserved.