מעסיק אחראי

מסמך התחייבות הקבוצה לעובדים, הנקרא Your future, so Sodexho, יצא בינואר 2009 והוא מתאר את המחויבויות שלנו כלפי אנשינו בשלבים עיקריים של חיי העבודה: גיוס, השתלבות, סביבה יומיומית, פיתוח והכרה.

שוויון, גיוון והכללה תרבותית עומדים בלב הערכים והאסטרטגיה שלנו כמעסיקה גדולה, היות שהביצועים והמעורבות של עובדינו הם גורמים מרכזיים בהצלחתנו העסקית.

אנו מבינים את האחריות המוטלת על חברות מסחריות לכבד את זכויות האדם כפי שנקבע בעקרונות המנחים של האו"ם לעסקים וזכויות אדם.

סודקסו מכירה בכך שלחברות מסחריות יש השפעה על זכויות האדם בדרכים שונות:

  • זכויות האדם של העובדים באמצעות יחסי העבודה.
  • זכויות האדם של הספקים באמצעות החלטות רכש.
  • זכויות האדם של הצרכנים באמצעות המוצרים והשירותים הנמכרים.
  • זכויות האדם של בני הקהילה המקומית באמצעות המיקום הפיזי.

בהיותה חתומה על יוזמת גלובל קומפקט (Global Compact) של האו"ם משנת 2013, סודקסו מחויבת לכבד את ההצהרה האוניברסלית בדבר זכויות אדם של האו"ם ואת ההצהרה בדבר עקרונות יסוד וזכויות בעבודה של ארגון העבודה הבינלאומי (ILO).

סודקסו חתומה בדרג מתקדם על גלובל קומפקט והיא עומדת ב-24 אמות המידה של ארבעת מרכיבי הליבה של היוזמה: זכויות עובדים, זכויות אדם, מניעת שחיתות, והסביבה.

סודקסו מכירה ומכבדת את ההצהרה התלת-צדדית לעקרונות בדבר ארגונים רב-לאומיים ומדיניות חברתית, וכן את הפרק התעסוקתי והתעשייתי בקווים המנחים של ה-OECD לחברות רב-לאומיות. הגישה שלנו מנוסחת במדיניות זכויות האדם של קבוצת סודקסו.