מעסיק אחראי

אנו משרתים כ-75 מיליון אנשים ברחבי העולם. בטיחות מזון היא היבט קריטי עבור העסק שלנו. באותה מידה, כקבוצה המעסיקה למעלה מ-420,000 בני אדם, אנו חייבים להגן על כל אחד ואחת מבין עובדינו, לקוחותינו וצרכנינו מפני סיכונים.

כדי להוציא התחייבויות אלה מן הכוח אל הפועל, סודקסו פיתחה מערכת ניהול סביבתי (SEMS) המנהלת את כל התחומים בבטיחות מזון, בריאות ובטיחות, הרלוונטיים לפעילותנו העסקית.

המערכת מיישמת מדיניות ברורה, שאושרה על ידי המנכ"ל והדירקטוריון, כדי לקבוע את התקנים המצופים מהעובדים.

מערכת SEMS מאפשרת לנו:

  • להגדיר תפקידים ותחומי אחריות ברורים ביחס לניהול בריאות ובטיחות.
  • ליצור עקביות ומידתיות ברורה בגישת ניהול הבטיחות שלנו באמצעות קביעת 'תקן סודקסו לבריאות ובטיחות'.
  • להבטיח גישה מתואמת לניהול בטיחות בכל חלקיה של קבוצת סודקסו.
  • לפתח מדידות עקביות של בריאות ובטיחות (עם יעדים ראויים) ותהליכי ניטור מתאימים.