mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

אחזקת מערכות - Hard FM

Sodexo שמה דגש על טיפולים מונעים במערכות השונות

ת.דל מקבוצת Sodexo מטפלת בכל המערכות והתשתיות במבנה: חשמל , מיזוג אוויר (כולל חדרי קירור), גנרטורים, מים ושפכים, מעליות, דחסני אשפה, שערים ודלתות אוטומטיות, אחזקת מבנה צבע ועוד , במידת הצורך, מופעלים קבלני משנה וספקים נוספים לטובת ציוד ייעודי, התקנות, שדרוגים ושירותים משלימים.

תכנית האחזקה נבנית בהתאם לצרכים, תקציבים ותפיסת האחזקה של הלקוח.

ניהול שירותי האחזקה נעשה תוך שימוש  בפלטפורמות מתקדמות לניהול אחזקה, לטובת בקרה ומעקב אחר מלאים ולוחות זמנים, נהלי אחזקת מנע ועמידה ב – SLA.

כל התהליכים ושגרות האחזקה – מנע ושבר – מטופלים ומבוקרים בקפידה, תחת פרוטוקולים ואינדיקטורים ברורים, מה שמאפשר ללקוחות שלנו ראש שקט ויכולת להתרכז בפעילות העסקית שלהם. הם יודעים שפעילות האחזקה שלהם נמצאת בידיים טובות.

כארגון שירות מוביל, אנחנו שוקדים כל הזמן וללא הפסקה על שביעות הרצון של הלקוחות שלנו. מעבר למשוב קבוע ושוטף, אנחנו מקפידים על פגישות תקופתיות ודוחות אחזקה, שבהם נבחנים ביצועים ומדדים אל מול משאבים, יעדים ותקציבים. יחד עם הלקוחות שלנו אנחנו מנתחים סטטיסטיקה של קריאות שירות ומאפיינים מגמות, בעיות וכשלים מערכתיים, כדי לטפל בהם באופן מובנה.

מערכות מיזוג

מרכזי ומפוצל

מערכות חשמל

לרבות לוחות בכל רמות הרישיון

מערכות הסקה וחימום

מערכות מים, קיטור, ביוב ומיחזור

ניהול אחזקת מערכות ותשתיות מבנים

מעליות, גילוי וכיבוי אש, ביקורות למינהם

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com