mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

דירוגי אחריות תאגידית

דירוגי אחריות תאגידית

פעילותה ארוכת השנים של Sodexo בתחום האחריות התאגידית זוכה להכרה מצד גופים שונים:

 • מדד הקיימות של דאו ג’ונס (DJSI) – Sodexo נכללת במדד DJSI זו השנה התשיעית ברציפות, על מנהיגותה בתחום הקיימות התאגידית במגזר שלה.
 • RobecoSAM Sustainability Yearbook 2013 – Sodexo נכללה בספר הקיימות לשנת 2013 וקיבלה שלושה פרסים מ-RobecoSAM:
  – מובילת המגזר 2013
  – החברה המניעה את המגזר 2013
  – דירוג זהב 2013
 • מדד הקיימות של דאו ג’ונס – Sodexo נבחרה בפעם השביעית למנהיגת קיימות גלובלית  2011-2012 במגזר מסעדות, מלונות, ברים ושירותי פנאי.
 • Global Supersector Leader – משנת 2005 עד 2007 ושוב ב-2009, הוכתרה Sodexo כ-Global Supersector Leader במגזר “נסיעות ופנאי” על ידי DJSI.
 • ביוני 2010, נכללה Sodexo במדד Fédéris ISR Euro.
 • Ethibel Excellence Index – Sodexo משתתפת במדד זה מאז יולי 2010

Sodexo מדורגת בקביעות על ידי מדדי אחריות תאגידית נוספים:

 • המדדים DJSI World ו-DJSI STOXX (אירופה) מאז 2005.
 • ECPI Ethical Index Euro מאז 2008.
 • Business in the Community (BITC) Corporate Responsibility Index מאז 2007.

תהליך הדירוג והדירוג עוזר לנו להתמקד בשיפור מתמיד, ולהגדיל את ההשפעה החיובית שלנו על איכות החיים.

  סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

  רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

  דוא”ל: infoOSC@sodexo.com