mail
mail
facebook
facebook

072-2742900

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

המספרים מאחורי Sodexo העולמית

470

K

עובדים
בכל העולם

#1

חברה צרפתית פרטית הגדולה ביותר בהעסקה בינלאומית

69

שיעור
מחוברות עובדים

22

מיליארד יורו
מחזור מכירות

100

מליון לקוחות

64

מדינות בהם
אנו פעילים

Sodexo – החברה המובילה בעולם ובישראל לאספקת שירותים משפרי איכות חיים לעסקים

החברה המובילה בעולם ובישראל לאספקת שירותים משפרי איכות חיים לעסקים. החברה משמשת כשותפה אסטרטגית לארגונים ולמוסדות, אשר שמים בראש מעייניהם את ביצועי הארגון ורווחת עובדיהם (B2B4C). החברה הוקמה לפני כ-50 שנה ומאז שותפה לשיפור איכות חייהם  של מיליוני עובדים וארגונים בארץ ובעולם.

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 072-2742900 פקס: 08-9206652

דוא”ל: infoOSC@sodexo.com