mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

המשימה שלנו

לשפר את איכות החיים של האנשים אותם אנחנו משרתים

המשימה שלנו

לשפר את איכות החיים של האנשים אותם אנחנו משרתים. אנחנו שואפים לתכנן מערך מתן שירותים ושירותי תמריצים ותגמולים לעובדים, המשפרים את תחושת ה-“well-being” של האדם, משפרים את יעילותו ומבססים אמינות ואיכות. כמו כן, אנחנו מכניסים בהדרגתיות את תחום השירותים האישיים והביתיים.

לתרום להתפתחות הכלכלית, החברתית והסביבתית של ערים, אזורים ומדינות בהם אנחנו פועלים. אנחנו דואגים ליישם את המחויבות הזו מדי יום על ידי העסקת עשרות אלפי אנשים בכל אתר ברחבי העולם, ועל ידי סיוע בהגשמת ייעודם ובפיתוח הקריירה שלהם.

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com