mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

העקרונות שלנו

נאמנות היא אחת מאבני הפינה
במערכת התפעולית של הארגון שלנו.

העקרונות שלנו

נאמנות

יסודות של נאמנות, אותם חולקים כל לקוחותיה של Sodexo, עובדיה ובעלי המניות שלה, המבוססות על כנות וקשר פתוח. נאמנות היא אחת מאבני הפינה במערכת התפעולית של הארגון שלנו.

כבוד כלפי אנשים

ערך האנושיות עומד בלב לבו של העסק שלנו. חברת Sodexo מחויבת להעניק הזדמנות שווה, ללא כל קשר לגזע, מוצא, גיל, מין, אמונה, דת או סגנון אורח חיים. שיפור איכות החיים פירושו לתת כבוד לכל אדם ולהתנהג כלפיו בצורה מתחשבת.

שקיפות

זהו אחד העקרונות המרכזיים שלנו ב – Sodexo, ועומד בעינו באשר לכל בעלי העניין שלנו: לקוחות, צרכנים, עובדים, בעלי מניות וכלל הציבור.

יושרה עסקית

אנחנו לעולם לא ניקח חלק בפעילויות שחיתות ובתחרות שאינה הוגנת – ואנחנו מצפים מהשותפים שלנו לשמור על חוקי האתיקה באופן דומה. אנחנו מגנים כל פעילות שאיננה מבוססת על כנות, על יושרה ועל הגינות.

בשנת 2012, הפצנו ברחבי הארגון ערכת כלים שמטרתה לסייע בנושא יושרה עסקית והתנגדות למתן שוחד.

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com