mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

מאמרים

ראו מה פורסם עלינו

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

החברה המובילה בעולם ובישראל לאספקת שירותים משפרי איכות חיים לעסקים. החברה משמשת כשותפה אסטרטגית לארגונים ולמוסדות, אשר שמים בראש מעייניהם את ביצועי הארגון ורווחת עובדיהם (B2B4C). החברה הוקמה לפני כ-50 שנה ומאז שותפה לשיפור איכות חייהם  של מיליוני עובדים וארגונים בארץ ובעולם. החברה המובילה בעולם ובישראל לאספקת שירותים משפרי איכות חיים לעסקים. החברה משמשת כשותפה אסטרטגית לארגונים ולמוסדות, אשר שמים בראש מעייניהם את ביצועי הארגון ורווחת עובדיהם (B2B4C). החברה הוקמה לפני כ-50 שנה ומאז שותפה לשיפור איכות חייהם  של מיליוני עובדים וארגונים בארץ ובעולם משפרי איכות חיים לעסקים. החברה משמשת כשותפה אסטרטגית לארגונים ולמוסדות, אשר שמים בראש מעייניהם את ביצועי הארגון ורווחת עובדיהם (B2B4C).

סודקסו שירותים
Soft FM

סודקסו שירותים

באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים

באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים

באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים

באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים

באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים

באתרים עסקיים ישראל

סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com