mail
mail
facebook
facebook

1-700-500-545

Sodexo On-Site Services Israel

Menu

העקרונות שלנו

נאמנות, כבוד הדדי, שקיפות ויושרה עסקית. 

העקרונות שלנו

נאמנות

סודקסו חולקת מספר מטרות משותפות עם לקוחותיה עובדיה, בעלי המניות וספקים. קשרים אלו מבוססים על אמון הדדי, הוגנות ונאמנות בקרב בעלי העניין השונים שלנו. נאמנות היא אחת מהיסודות של הארגון ושל התהליכים העסקיים של הארגון.

כבוד הדדי

החברה מוקירה את כבודם של אנשים אחרים. החברה מחויבת לתת הזדמנות שווה לעובדים בעלי אותה הכשרה, ללא קשר לגזעם, הלאום שלהם, דתם, דעתם, מינם, סגנון חייהם או גילם. אנו מאמינים כי לכל אדם יש להתייחס בכבוד.

שקיפות

אנו מחויבים לוודא כי לכל עובד מועבר מידע באופן ברור ובמונחים מעשיים אודות: יעדיו, זכויותיו וחובותיו, ואודות נושאים חשובים או אירועים הקשורים לחברה. העובדים מחויבים לפעול בשקיפות מוחלטת ובהתאם לשירות אותו הם מספקים. מחויבות זו ישימה גם בקשרים שמקיימת החברה עם לקוחותיה וספקיה.

יושרה עסקית

בכל מקום בו אנו עושים עסקים, אנו מגנים כל פעולה או נוהג אשר לא משקפים את עקרונות הליבה שלנו: נאמנות, יושרה, כבוד ושקיפות. אנו ממליצים בחום לשותפינו העסקיים לשמור על אותם סטנדרטיים גבוהים של אתיקה עסקית כפי שאנו דורשים מעצמנו.

לחצו כאן להורדת מדריך יושרה עסקית

לחצו כאן להורדת טופס ערכים מתומצת של המדריך ליושרה העסקית

    סודקסו שירותים באתרים עסקיים ישראל

    רחוב האיילון 12, גני יער לוד 7135239 טלפון 1-700-500-545 פקס: 08-9206652

    דוא”ל: infoOSC@sodexo.com