Sodexo on-site services קיימה קורס “נאמני בטיחות” לעובדיה

במהלך חודש מרץ נערך קורס “נאמני בטיחות” למנהלי החברה. הקורס נערך על ידי חברת “בוב בטיחות” וממונה הבטיחות רועי לוי. במהלך הקורס רכשו המנהלים ידע בסיסי בנושאי הבטיחות והגהות התעסוקתית. מעבר לתכנית הרגילה של הקורס, מנהלי החברה זכו לרכוש ידע אודות סיכונים האופייניים בפעילות הסניפים.

המנהלים שעברו את הקורס קיבלו כלים להדריך את העובדים ולייעץ להם בנוגע לשיפור בטיחות במקום העבודה, לזהות ליקויי בטיחות וגהות בשטח, לשפר תנאיי בטיחות וגהות בארגון, לתרום להפצת בטיחות וגהות ולמניעת תאונות.

בטיחות והגהות הן הבסיס למניעת תאונות עבודה, מחלות מקצוע ונזקים כלכליים, לתקינות העבודה ולשיפור התדמית של מקום העבודה, הן בעיני העובדים והן בעיני לקוחות החברה. כמעסיק, מוטלת עלינו האחריות ליצור סביבת עבודה נאותה, לדאוג לשלום העובדים ולהגן עליהם מפני סכנות פיזיות ותברואתיות. נתוני הסטטיסטיקה מלמדים כי הסיבה העיקרית להתרחשות של תאונות עבודה הן חוסר ידע באשר לסיכונים הקיימים בעבודה וחוסר הקפדה על כללי הזהירות.

המשתתפים בקורס קיבלו תעודת “נאמן בטיחות” ממשרד הכלכלה ויצטרפו לשגרירי הבטיחות שלנו.